PL RU EN

:: nasze porady

 

Gaśnice proszkowe 1kg stosowane są głównie do zabezpieczania samochodów osobowych, łodzi motorowych i żaglowych oraz przyczep kempingowych.

 

Według polskich przepisów prawa, jednym z podstawowych elementów obowiązkowego wyposażenia pojazdu  jest gaśnica samochodowa, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z dnia 26 lutego 2003 r.) Rozdział 2 Wyposażenie § 11. 1. „Pojazd samochodowy wyposaża się:” ,pkt.14) „w gaśnicę umieszczoną w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej użycia; przepisu nie stosuje się do motocykla” 

Instrukcja obsługi gaśnicy
  

 

Klasyfikacja pożarów

 

  Zakres czynności serwisowych przy wykonywaniu corocznego przeglądu gaśnic pod zmiennym ciśnieniem (typu „z”)